poniedziałek, 18 lutego 2013

Za brak sprawozdania będzie groziła grzywna

 
Od przyszłego roku, urzędy skarbowe będą mogły nałożyć na podatnika, który nie złoży w terminie sprawozdania finansowego, karę sięgającą nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmiany w Kodeksie karnym skarbowym.
W świetle aktualnie obowiązującego prawa, organy skarbowe pozbawione są narzędzi niezbędnych do egzekwowana wykonywania przez podatników obowiązku składania sprawozdań finansowych. 

W celu wyeliminowania przypadków nieprzestrzegania przez podatników obowiązku składania sprawozdań finansowych konieczna jest zmiana tego stanu rzeczy i uzupełnienie tej normy prawnej o stosowną sankcję prawną.

Dlatego projekt ustawy z 12 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje dodanie do ustawy Kodeks karny skarbowy przepisów wprowadzających odpowiedzialność karną skarbową za naruszenie obowiązku złożenia do urzędu skarbowego, w określonym ustawowo terminie, sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 

Niewywiązanie się z obowiązku złożenia tych dokumentów stanowić ma wykroczenie skarbowe, za które groziła będzie sankcja w postaci kary grzywny.
Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 15 lutego 2013 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz