środa, 28 października 2015

Czy od przybytku na pewno głowa nie boli? Dziedziczenie długów18 października 2015 r. w życie weszła ustawa zmieniająca m.in. przepisy dotyczące spadkobrania, w tym co najważniejsze dziedziczenia długów. Tak jak dotychczas, obowiązuje nadal art. 1012 k.c., który umożliwia spadkobiercy samodzielną decyzję co do tego czy i w jaki sposób chce przyjąć spadek. Co to oznacza? Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, z tą też chwilą na spadkobierców przechodzą wszystkie prawa i obowiązki zmarłego, czyli zarówno pozostawiony majątek, jak i długi. Jednak dziedzczenie nie jest w tym momencie ostateczne. Osoba, która dowie się o fakcie dziedziczenia (zarówno według ustawy, jak też z testamentu) ma możliwość w terminie 6 miesięcy złożenia oświadczenia czy przyjmuje spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), czy z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza). Może też spadek odrzucić, w takiej sytuacji w ogóle nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkodawcy. Oświadczenie można złożyć przed sądem lub u notariusza. Co istotne od 18 października br. brak oświadczenia w w/w terminie oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale, co niezmiernie ważne, przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do spadków otwartych po w/w dacie. Innymi słowy w przypadku, gdy dziedziczymy po osobie, która zmarła np. 16 października br. brak oświadczenia będzie skutkował prostym przyjęciem spadku, a więc naszą odpowiedzialnością za długi spadkodawcy nie tylko z majątku, który otrzymaliśmy, ale również z naszego majątku osobistego i to bez ograniczeń.
Czym jest spis inwentarza, o którym mówią przepisy? Najprościej jest to spis wszystkich aktywów (czyli wszystkich przedmiotów, które zostawił po sobie spadkodawca, a które przedstawiają jakąkolwiek wartość majątkową) oraz pasywów, czyli wszystkich długów spadkodawcy, oczywiście z podaniem wartości jednych i drugich według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Jeśli sporządzimy rzetelny wykaz  inwentarza, nasza odpowiedzialność za długi spadkowe będzie się ograniczała wyłącznie do wysokości tzw. stanu czynnego spadku. Przykładowo, jeśli spadkodawca zostawił nam samochód o wartości 2.000 zł, a jednocześnie miał długi w łącznej wysokości 3.000 zł, będziemy musili spłacić wierzycieli zgodnie ze sporządzonym spisem, ale wyłącznie do  kwoty 2.000 zł. Za pozostałe długi nie będziemy odpowiadać. Warunek jest jeden- musimy sporządzić w/w spis inwentarza i to w sposób, który nie pozwoli nam zarzucić, że podstępnie zatailiśmy jakieś składniki odziedziczonego majątku lub podaliśmy długi, które nie istnieją. Oczywiście spis inwentarza należy złożyć w sądzie lub przed notariuszem (który przesyła go do właściwego sądu), ponieważ kolejnym krokiem jest ogłoszenie przez sąd, że spis ten został złożony.
Co ciekawe o sporządzenie spisu inwentarza może wystąpić do sądu także wierzyciel spadkodawcy, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie wie jeszcze kto odziedziczy pozostawiony majątek.
Czy nowa regulacja będzie lepsza od poprzedniej? W chwili obecnej trudno to ocenić. Podobnie jak w przypadku większości zmian w prawie, dopiero praktyka pozwoli na wychwycenie ewentualnych niedociągnięć i ich poprawę.

Justyna Gabrysiak
aplikant adwokacki

piątek, 9 października 2015

Z prawnikiem przy kawie o...............

  Nie marnuj czasu i już dziś zapisz się na nasze bezpłatne  spotkania z cyklu " Z prawnikiem przy kawie o ......." 

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań. Każde spotkanie trwa około 2 godzin i jest bezpłatne, jednak z uwagi na kamerlany charakter ilość miejsc jest ograniczona dlatego prosimy o wcześniejsze mailowe zapisy. Zgłoszeń można dokonywać pod adresm mailowym: sekretariat@knmp.pl

Zapraszamy serdecznie

22-10-2015 Mobbing spotkanie poprowadzi mecenas Elżbieta Żuchowska

05-11-2015 Czy od przybytku na pewno głowa nie boli? - dziedzicznie długów spotkanie poprowadzi mecenas Justyna Gabrysiak

19-11-2015 Umowy przedszkoli pod lupą - sprawdź czy zgodnie z przepisami przygotowałeś umowę dla rodziców spotkanie poprowadzi mecenas Agnieszka Sztuwe

03-12-2015 Odpowiedzialność za długi małżonka spotkanie poprowadzi mecenas Justyna Gabrysiak


17-12-2015.Droga ku wolności - upadłość konsumencka spotkanie poprowadzi mecenas Agnieszka Sztuwe


07-01-2016 Budowa domu- co powinieneś wiedzieć? Spotkanie poprowadzi mecenas Dawid Chwiałkowski


22-01-2016 Poznaj swoje prawa - zachowaj prawo jazdy spotkanie poprowadzi mecenas Zuzanna Rogińska


11-02-2016 Prawa rodzica - jak uregulować kontakty z dzieckiem spotkanie poprowadzi mecenas Elżbieta Żuchowska


25-02-2016 Sami swoi, czyli sąsiedzi - poznaj swoje prawa i obowiązki spotkanie poprowadzi mecenas Agnieszka Sztuwe


10-03-2016. Alimenty od byłego małżonka spotkanie poprowadzi mecenas Zuzanna Rogińska


24-03-2016 Rozwód bez bólu spotkanie poprowadzi mecenas Elżbieta Żuchowska


07-04-2016 Prawa ojca spotkanie poprowadzi mecenas Zuzanna Rogińska