czwartek, 12 listopada 2020

Czy pracownik może pracować na kwarantannie?

 Przepisy prawne nie wykluczają możliwości świadczenia pracy na kwarantannie.

To zależy od decyzji pracodawcy i woli pracownika, od ich wzajemnego
porozumienia. 
Każda sytuacja wymaga  indywidualnej oceny pod kątem tego, czy dany rodzaj
pracy nadaje się do wykonywania w sposób zdalny, czy w miejscu odbywania
kwarantanny zapewnione są odpowiednie warunki do jej świadczenia, czy
pracownik jest wyposażony w odpowiednie narzędzia, czy świadczenie pracy
zdalnej nie będzie naruszać warunków kwarantanny, a przede wszystkim, czy na
świadczenie pracy pozwala aktualny stan zdrowia pracownika. Nauczyciele w
sensie technicznym mają możliwość pracy zdalnej. 
Jeżeli pracownik objęty kwarantanną jest zdolny do pracy i podejmie ją w
formie zdalnej, to za wykonaną pracę będzie mu się należało pełne
wynagrodzenie od pracodawcy, które nie będzie wynagrodzeniem chorobowym,
lecz zwykłym wynagrodzeniem.  Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
kwarantanna jest odosobnieniem osoby zdrowej, która była narażona na
zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Oznacza to, że kwarantanną może zostać
objęta również osoba zdrowa.  Głównym celem kwarantanny jest ograniczenie
szerzeniu się wirusa i weryfikacja stanu pracownika, a nie zaprzestanie
podejmowania pracy przez pracownika. Osoba na kwarantannie może pracować. 

Tu stanowisko ZUS:
e-kwarantanny

Tu stanowisko MEN: