poniedziałek, 4 lutego 2013

Nowe, wyższe diety za podróze służbowe

30 zł - tyle od 1 marca br. wynosić będzie stawka diety za dobę krajowej podróży służbowej. Minister pracy i polityki społecznej podpisał 29 stycznia rozporządzenie w tej sprawie.
Pierwszego marca 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
Przysługujące za podróż służbową stawki i diety nie były zmieniane od 2003.
W przypadku podróży służbowej odbywanej na terenie kraju dieta za dobę podróży służbowej będzie wynosiła 30 zł.
Przy nowej stawce diety (30 zł) - 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 6,00 zł, a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety - 45 zł.
Nowe stawki diet i limitów noclegowych w przypadku podróży poza granicami Polski zostały określone w załączniku do rozporządzenia.
 ( źródło www.lex.pl )

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz