piątek, 20 września 2013

Mobbing-czyli jakie kryteria nalezy zastosować przy ocenie zachowania?

Zapraszając Państwa na spotkanie z cyklu "Z prawnikiem przy kawie o.....', które odbędzie się 3 października  przypominamy jedno z najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego w zakresie mobbingu.


Kryteria obiektywne przy ocenie zachowania jako mobbingu

II PK 303/11 Znaczenie kryteriów obiektywnych przy ocenie zachowania jako mobbinguPostanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 2012-03-19
Przyjmuje się, że badanie i ocena subiektywnych odczuć osoby mobbingowanej, nie może stanowić podstawy do ustalania odpowiedzialności za mobbing. Badanie i ocena subiektywnych odczuć osoby, która uważa, że znęca się nad nią jej przełożony, nie może stanowić podstawy do ustalania odpowiedzialności za mobbing. Ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika oraz, czy działania te miały na celu i mogły lub doprowadziły do zaniżonej oceny jego przydatności zawodowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji bądź wyeliminowania z zespołu współpracowników, musi opierać się na obiektywnych kryteriach.
żródło:Legalis

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz