czwartek, 29 stycznia 2015

Regulamin sklepu internetowego - szkolenie

Szanowni Państwo informujemy, iż zostało ostanich kilka miejsc na szkolenie poświęcone Regulaminowi Sklepu Internetowego. 25 grudnia 2014r nastąpiła duża nowelizacja prawa w tym zakresie, tak więc niezbędne jest wprowadzenie zmian w dotychczas obowiązujących regulaminach. Osoby zaiteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontakt tel. 504-481-220 do piątku 30 stycznia. Cena uczestnistwa w szkileniu 100 zł + VAT
Szkolenie odbędzię się w siedzibie Kancelarii Naworska Marszałek Jarzembska sp.k. w Toruniu  

Zapraszamy serdecznie.


 W dniu 25 grudnia 2014r. zmieniły się nowe przepisy dotyczące praw konsumenta. Przede wszystkim weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta, która znacznie rozszerza zakres obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż towarów i usług konsumentom. Zmienił się także kodeks cywilny i przepisy dotyczące gwarancji oraz rękojmi za wady. Nowe przepisy wymuszają także na właścicielach sklepów internetowych zmiany w ich regulaminach i ogólnych warunkach umów. Dotyczą one m. in. procedury reklamacyjnej i kosztów odstąpienia od umowy przez konsumenta. Nowe przepisy są na tyle znaczące, że bez wprowadzenia zmian regulaminy i ogólne warunki umów, a tym samym same umowy sprzedaży konsumenckiej będą rażąco niezgodne z obowiązującymi od 25 grudnia przepisami. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu „Regulamin sklepu internetowego nowe przepisy i zasady funkcjonowania"
Ramowy plan szkolenia:
1) zakres wprowadzonych zmian,
2) praktyczne przedstawienie obowiązków, które muszą spełnić właściciele sklepów internetowych,
3) konsekwencje niedostosowania stron internetowych,
4) klauzule abuzywne (niedozwolone) –czym są, przykłady, konsekwencje stosowania,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz