sobota, 1 listopada 2014

Apteki nie muszą przyjmować przeterminowanych leków

Po pierwsze trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że wyroby lecznicze kwalifikowane są przez prawo, jako produkty niebezpieczne.

Niezdatne to użycia produkty lecznicze są uznane za niebezpieczne, dlatego ich utylizacja podlega szczególnym zasadom. Za unicestwienie odpowiadają gminy. To one powinny znaleźć: firmy oraz miejsca, gdzie odbędzie się zbiórka niechcianych produktów.

Polacy leczą się coraz chętniej. Wspomniane leczenie polega na spożywaniu dostępnych bez recepty medykamentów. Co zrobić gdy coroczny przegląd domowej apteczki ujawni przeterminowane farmaceutyki? Oczywistym jest, że produkty należy wyrzucić ale czynność ta nie jest taka łatwa, jak się wydaje.

Po pierwsze trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że wyroby lecznicze kwalifikowane są przez prawo, jako produkty niebezpieczne. Świadczy o tym umieszczenie farmaceutyków na liście substancji, które mogą świadczyć o zakwalifikowaniu odpadów do kategorii odpadów niebezpiecznych – pkt. 32 załącznika nr 4 do ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz.21 z zm.).

Skoro przeterminowane lekarstwa nie są bezpieczne, nie powinny wylądować w domowym koszu. Ich utylizacją w odpowiedni sposób powinni zająć się fachowcy. Ma to ogromne znaczenie dla całego środowiska. Z uwagi na powyższe wprowadzono w stosunku do farmaceutyków procedurę selektywnego zbierania odpadów. Oznacza ona, że nie można mieszać ich z innymi produktami.

Do selektywnego zbierania przeterminowanych lekarstw wykorzystywane są specjalne pojemniki, oferowane przez wyspecjalizowane firmy. W błędzie jest jednak ten, kto uważa, że bez problemu pozbędzie się uciążliwego problemu tam, gdzie go kupił czyli w aptece. Prawdą jest, że apteki korzystają w usług profesjonalistów przy utylizacji leków. Ale musza to robić jedynie w przypadku własnych zapasów. Zbieranie wyrobów leczniczych od mieszkańców należy do obowiązków gminy.

W celu ujednolicenia polityki gospodarowania odpadami tworzy się krajowy i wojewódzkie plany w tym zakresie ale w świetle przepisów to na gminie spoczywają najważniejsze obowiązki. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 – dalej) to właśnie gmina na najniższym szczeblu odpowiada za planowanie gospodarki odpadami, zarządzanie i organizowanie usług oraz monitoring i kontrolę. Art. 3 ust. 2 stanowi, że „gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki nie-zbędne do ich utrzymania” w szczególności poprzez: „ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy”.

Prawdą jest, że w wielu miejscowościach gminy dochodzą do porozumienia z właścicielami aptek i umieszczają na ich terenie pojemniki. Trzeba zdać sobie jednak sprawę z tego, że nie jest to zasada.

- Należy pamiętać, że jest to dobra wola przedsiębiorcy. Prawo w żadnym wypadku nie nakłada na aptekarzy obowiązku odebrania przyniesionych przez klientów przeterminowanych medykamentów nawet wtedy, gdy okazują paragon świadczący, o tym że zakupu dokonano właśnie w tym miejscu – wyjaśnia przedstawicielka warszawskiej izby aptekarskiej.

Zanim udamy się do najbliższej apteki z naszymi zapasami lepiej sprawdzić na stronie urzędu gminy, gdzie znajduje się odpowiedni kontener. Informowanie o miejscach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów również mieści się w kompetencjach organów samorządu terytorialnego. ("Dziennik Gazeta Prawna")

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz